BARKI(1) |
Barki1

Nazwa:

Forma podstawowa: Barki

Charakterystyka obiektu:

łąka

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

SENGŚ:

tom 1, strona 26

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: mil., m. Potasznia