BARDO(5) |
Bardo1

Nazwa:

Forma podstawowa: Bardo

Dopełniacz: -a

Warianty nazw Wartha (oficjalna, niemiecki)

Klasa toponimu:

ojkonimy

Charakterystyka obiektu:

miasto

Atrybuty obiektu:

SENGŚ:

tom 1, strona 25

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. ząb. (1970)

Lokalizacja opisowa: ząb.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Wart 1544 MpMünster

Etymologia:

I 1 — cf. bardo ‛wzgórze’. Por. RKJ II, 34.