BARDLOWICE(1) |
Bardlowice1

Nazwa:

Forma podstawowa: Bardlowice

Dopełniacz: -ic

Charakterystyka obiektu:

przysiółek wsi

Klasa toponimu:

ojkonimy

SENGŚ:

tom 1, strona 24

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne woj. biel.(1970)

Lokalizacja opisowa: biel.