BARĆ(1) |
Barć1

  • SENGŚ tom 17, strona 34

Nazwa:

Forma podstawowa: Barć

Dopełniacz: -ci

Warianty nazw Wolny (przejściowa, polski), Bienenstöcke (oficjalna, niemiecki), Barc (oficjalna, niemiecki)

Klasa toponimu:

ojkonimy

Charakterystyka obiektu:

przysiółek wsi

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne: gm. Strzelce Opolskie, pow. strzel., woj. opol. (2016)

Lokalizacja opisowa: przys. wsi Szczepanek, gm. Strzelce Opolskie, pow. strzel., opol.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Barc 1934 SOV34 13
Bienenstöcke 1936 AOrt
Barc, j. Bienenstöcke 1941 SOV41 18
Barć 1949 MP49 29
1951 R s.v.
Barć 1980 Wyk I 48
2013 DzU13 poz. 200

    Etymologia:

  • Pierw. n. kult. Barć : barć ‛ul leśny, siedlisko pszczół w drzewie, w lesie, część lasu z barciami’. W 1936 r. administracja niem. wprowadziła sztuczną n. Bienenstöcke : Bienenstock ‛ul’.