BARBARA(2) |
Barbara2

Nazwa:

Forma podstawowa: Barbara

Dopełniacz: -y

Klasa toponimu:

hydronimy

Charakterystyka obiektu:

potok

Atrybuty obiektu:

potok, biel., gr. Wapienica

SENGŚ:

tom 1, strona 24

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: biel., gr. Wapienica

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM

Etymologia:

['I 2; por. też gw. polednie — południe.']