BARBARA(2) |
Barbara2

  • SENGŚ tom 1, strona 24

Nazwa:

Forma podstawowa: Barbara

Dopełniacz: -y

Klasa toponimu:

hydronimy

Charakterystyka obiektu:

potok

Atrybuty obiektu:

potok, biel., gr. Wapienica

Lokalizacja:

Lokalizacja opisowa: biel., gr. Wapienica

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM

    Etymologia:

  • ['I 2; por. też gw. polednie — południe.']