BARANOWICE(6) |
Baranowice6

Nazwa:

Forma podstawowa: Baranowice

Dopełniacz: -ic

Charakterystyka obiektu:

kolonia

Klasa toponimu:

ojkonimy

Atrybuty obiektu:

kol. Szoszowy

SENGŚ:

tom 1, strona 24

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne woj. ryb.(1970)

Lokalizacja opisowa: ryb.

Etymologia:

['II 3 — cf. Baran n. os.']