BARAKA(1) |
Baraka1

Nazwa:

Forma podstawowa: Baraka

Dopełniacz: -i

Charakterystyka obiektu:

kolonia

Klasa toponimu:

ojkonimy

Atrybuty obiektu:

kol.

SENGŚ:

tom 1, strona 23

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Mizerów, woj. pszcz.,(1970)

Lokalizacja opisowa: Mizerów, pszcz.,

Etymologia:

[]