BANKLOWE(1) |
Banklowe1

Nazwa:

Forma podstawowa: Banklowe

Charakterystyka obiektu:

folwark

Klasa toponimu:

urbanonimy

SENGŚ:

tom 1, strona 23

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne woj. syc.(1970)

Lokalizacja opisowa: syc.