BANATKI MAŁE(1) |
Banatki Małe1

  • SENGŚ tom 17, strona 33

Nazwa:

Forma podstawowa: Banatki Małe

Dopełniacz: -tek -łych

Warianty nazw Banatki (dawna, polski), Angerfeld (oficjalna, niemiecki), Banatken (oficjalna, niemiecki)

Klasa toponimu:

ojkonimy

Charakterystyka obiektu:

przysiółek wsi

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne: gm. Strzelce Opolskie, pow. strzel., woj. opol. (2016)

Lokalizacja opisowa: przys. wsi Kadłub, gm. Strzelce Opolskie, pow. strzel., opol.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
pago Benatki 1687 J II 351
Banatken, Banatki 1845 K45 18, 263
Banadken 1886 OET 290
Banatken 1887 Glex87 358
1900 Myc 15
Banatken 1908 SOV08 9
Angerfeld 1936 AOrt
Banatken, j. Angerfeld 1941 SOV41 18
Banatki 1948 MP48 59
Banatki 1951 R s.v.
Banaszki 1967 PRL 33
2013 DzU13 poz. 200

    Etymologia:

  • Etymologia zob. Banatki Duże.