BANATKI MAŁE(1) |
Banatki Małe1

Nazwa:

Forma podstawowa: Banatki Małe

Dopełniacz: -tek -łych

Charakterystyka obiektu:

przysiółek wsi

Klasa toponimu:

ojkonimy

SENGŚ:

tom 17, strona 33

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Strzelce Opolskie, pow. strzel., woj. opol.(2016)

Lokalizacja opisowa: Strzelce Opolskie, strzel., opol.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
1900 Myc 15
2013 DzU13 poz. 200
Angerfeld 1936 AOrt
Banadken 1886 OET 290
Banaszki 1967 PRL 33
Banatken 1908 SOV08 9
Banatken 1887 Glex87 358
Banatken, Banatki 1845 K45 18, 263
Banatken, j. Angerfeld 1941 SOV41 18
Banatki 1948 MP48 59
Banatki 1951 R s.v.
pago Benatki 1687 J II 351