BANATKI DUŻE(1) |
Banatki Duże1

Nazwa:

Forma podstawowa: Banatki Duże

Dopełniacz: -tek -żych

Charakterystyka obiektu:

przysiółek wsi

Klasa toponimu:

ojkonimy

Atrybuty obiektu:

Banatki, przys. wsi Kadłub

SENGŚ:

tom 17, strona 32

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Strzelce Opolskie, pow. strzel., woj. opol.(2016)

Lokalizacja opisowa: Strzelce Opolskie, strzel., opol.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
pago Benatki 1687 J II 351
Banatken, Banatki 1845 K45 18, 263
Banadken 1886 OET 290
Banatken 1887 Glex87 358
Banatki, Banatken 1896 D96 53
1900 Myc 15
Banatken 1908 SOV08 9
Angerfeld 1936 AOrt
Banatken, j. Angerfeld 1941 SOV41 18
Banatki 1948 MP48 59
Banatki 1951 R s.v.
Banaszki 1967 PRL 33
2013 DzU13 poz. 200

Etymologia:

N. rodzinna Banatki od nazw. Banatek z członem topogr. ~Duże dla odróżnienia od sąsiedniej wsi Banatki Małe. W okresie międzywojennym dla zatarcia polskości nazwy wprowadzono chrzest germanizacyjny Angerfeld ‛pole Angera’.