BALLHOF(1) |
Ballhof1

Nazwa:

Forma podstawowa: Ballhof

Charakterystyka obiektu:

folwark

Klasa toponimu:

urbanonimy

SENGŚ:

tom 1, strona 22

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne woj. byt.(1970)

Lokalizacja opisowa: byt.