BALE(1) |
Bale1

Nazwa:

Forma podstawowa: Bale

Dopełniacz: -ów

Charakterystyka obiektu:

przysiółek do miasta

Klasa toponimu:

ojkonimy

Atrybuty obiektu:

przys. do m. Strzelce Opolskie

SENGŚ:

tom 1, strona 22

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne woj. strzel.(1970)

Lokalizacja opisowa: strzel.

Etymologia:

['II 5 — Bal n. os.']