BAJERKA(3) |
Bajerka2

Nazwa:

Forma podstawowa: Bajerka

Dopełniacz: -i

Klasa toponimu:

hydronimy

Charakterystyka obiektu:

potok

Atrybuty obiektu:

rzeczka, granica powiatów biel. i ciesz., gr. Iłownica

SENGŚ:

tom 1, strona 21

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: granica powiatów biel. i ciesz., gr. Iłownica

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM

Etymologia:

['II 2 — Bajer n. os.; typ Abramka.']