BAJERKA(1) |
Bajerka1

Nazwa:

Forma podstawowa: Bajerka

Dopełniacz: -ki

Warianty nazw Strumyk (alternatywna)

Klasa toponimu:

hydronimy

Charakterystyka obiektu:

potok

Atrybuty obiektu:

potok dług. 16,14 km

SENGŚ:

tom 17, strona 32

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: p. dopł. Wisły (wypływa we wsi Pogórze, uchodzi we wsi-gm. Chybie, pow. ciesz., śl.)

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Bajerka MPow ciesz. (1:100 000) [1934 Mp-100 (49-28)]
an einer Bache Bayerka genannt 1722 Mróz84 34
Bajerka Bach 1764/1768 MpJosSl 7
Bayerka, Beyerka, Bajerka 1789 APCiesz/ZK
am Bache Bayerka 1804 KTop II 284
Bayerka B. 1830 SKPreus nr 191
Bajorka-B. 1880~ DomKart (!)
Bajerka 1888 SG IX 69
Bajerka Bach 1891 DomKart
Bajerka, Strumyk, Bajerka Bach 1957/1962 URM 67-71/72 (MD 49/27 F)
Bajerka 2006 Hydronimy I/1 3

Etymologia:

N. dzierż. Bajerka z przyr.-ka od n. os. Bajer RymutNP I 15, por. też n. m. Bajerki, cz. mta Skoczów, pow. ciesz., śl. Mróz84 35.