BAGNO(62) |
Bagno37

Nazwa:

Forma podstawowa: Bagno

Dopełniacz: -a

Charakterystyka obiektu:

łąka

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

SENGŚ:

tom 1, strona 20

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: pszcz.