BAGNO(62) |
Bagno32

Nazwa:

Forma podstawowa: Bagno

Dopełniacz: -a

Charakterystyka obiektu:

bagno

Klasa toponimu:

hydronimy

SENGŚ:

tom 1, strona 20

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne woj. opol.,(1970)

Lokalizacja opisowa: Przywory, opol.,