BAGNO(62) |
Bagno27

Nazwa:

Forma podstawowa: Bagno

Dopełniacz: -a

Charakterystyka obiektu:

pastwiska

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

SENGŚ:

tom 1, strona 20

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne woj. lubl.(1970)

Lokalizacja opisowa: lubl.