BAGNO(5) |
Bagno1

Nazwa:

Forma podstawowa: Bagno

Dopełniacz: -na

Klasa toponimu:

ojkonimy

Charakterystyka obiektu:

wieś

Atrybuty obiektu:

SENGŚ:

tom 17, strona 31

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Sława, pow. nowosol., woj. lubus. (2016)

Lokalizacja opisowa: gm. Sława, pow. nowosol., lubus.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Bruchdorf 1846 NMP I 60
Bruchdorf 1941 SOV41 42
Bagno 1947 MP47 111
1951 R s.v.
Bagno 1967 PRL 31
2013 DzU13 poz. 200 (dopiero w 1939 r. przyłączone do pow. ziel.)

Etymologia:

Pierw. n. niem. Bruchdorf ‛wieś położona na podmokłym terenie’, por. das Dorf ‛wieś’, der Bruch ‛podmokłe, bagienne podłoże’.