BAGNA(16) |
Bagna10

Nazwa:

Forma podstawowa: Bagna

Dopełniacz: Bagien

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

Charakterystyka obiektu:

pole

Atrybuty obiektu:

pole

SENGŚ:

tom 1, strona 19

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. syc. (1970)

Lokalizacja opisowa: Stradonia Wierzchnia, syc.,

Etymologia:

['I 1 — niezwykle częste, zwłaszcza mikrotoponimiczne określenia terenowe dla mokradeł.']