BAGNA(16) |
Bagna10

Nazwa:

Forma podstawowa: Bagna

Dopełniacz: Bagien

Charakterystyka obiektu:

pole

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

SENGŚ:

tom 1, strona 19

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne woj. syc.,(1970)

Lokalizacja opisowa: Stradonia Wierzchnia, syc.,