BAGNA(16) |
Bagna8

Nazwa:

Forma podstawowa: Bagna

Dopełniacz: Bagien

Charakterystyka obiektu:

łąka

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

SENGŚ:

tom 1, strona 19

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: pszcz.