BAGNA(16) |
Bagna6

Nazwa:

Forma podstawowa: Bagna

Dopełniacz: Bagien

Warianty nazw Wagna

Charakterystyka obiektu:

pole

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

SENGŚ:

tom 1, strona 19

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne woj. prud.(1970)

Lokalizacja opisowa: prud.