BAGIENKO(6) |
Bagienko1

Nazwa:

Forma podstawowa: Bagienko

Dopełniacz: -a

Charakterystyka obiektu:

łąka

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

SENGŚ:

tom 1, strona 19

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: biel.