BAGIENIK(1) |
Bagienik1

Nazwa:

Forma podstawowa: Bagienik

Dopełniacz: -a

Charakterystyka obiektu:

łąka

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

SENGŚ:

tom 1, strona 18

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: ciesz.