BAGIENIEC(1) |
Bagieniec1

  • SENGŚ tom 17, strona 31

Nazwa:

Forma podstawowa: Bagieniec

Dopełniacz: -ńca

Warianty nazw Tychonów (przejściowa, polski), Teichenau (oficjalna, niemiecki)

Klasa toponimu:

ojkonimy

Charakterystyka obiektu:

wieś

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne: gm. Jaworzyna Śląska, pow. świd., woj. dlnśl. (2016)

Lokalizacja opisowa: gm. Jaworzyna Śląska, pow. świd., dlnśl.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Tychenow 1318 CS XVIII 93
Teuchenau 1666/1667 J I 679
Teichenau 1785 Z V 502
Teichenau 1845 K45 678
Teichenau 1887 Glex87 156
Teichenau 1941 SOV41 342
Tychonów 1945 SGTS 20 74
Bagieniec 1948 MP48 14
Bagienice 1967 PRL 29
2013 DzU13 poz. 200

    Etymologia:

  • N. Bagieniec : przym. bagienny, bagno została ustalona po 1945 r. w miejsce niem. Teichenau ‛niwa, pole przy stawach’, por. der Teich ‛staw’, die Au(e) ‛pole, niwa’.