BAGIELNIK(1) |
Bagielnik1

Nazwa:

Forma podstawowa: Bagielnik

Dopełniacz: -a

Charakterystyka obiektu:

staw

Klasa toponimu:

hydronimy

Atrybuty obiektu:

staw

SENGŚ:

tom 1, strona 18

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne woj. pszcz.(1970)

Lokalizacja opisowa: pszcz.

Etymologia:

['Może pierwotnie Bagiennik? Por. też Bagiel n. os., a zatem II 2.']