BADURY(1) |
Badury1

Nazwa:

Forma podstawowa: Badury

Dopełniacz: -ów

Charakterystyka obiektu:

przysiółek

Klasa toponimu:

ojkonimy

Atrybuty obiektu:

przys.

SENGŚ:

tom 1, strona 18

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Lubsza, woj. lubl.,(1970)

Lokalizacja opisowa: Lubsza, lubl.,

Etymologia:

['II 5 — n. rod. od n. os. Badura.']