BACHORZEC(1) |
Bachorzec1

Nazwa:

Forma podstawowa: Bachorzec

Dopełniacz: -rca

Charakterystyka obiektu:

kanał

Klasa toponimu:

hydronimy

SENGŚ:

tom 17, strona 30

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: p. dopł. Młynówki Sułowskiej, Kanał Młyński, Orla, Barycz, Odra

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Bachorzec 2006 Hydronimy I/1 3
Bachorzec 1983 HO 71
Bachorzec 1951 R s.v.
Bachorzec 1951 MP51 62