BACHORZA(1) |
Bachorza1

Nazwa:

Forma podstawowa: Bachorza

Dopełniacz: -rzy

Charakterystyka obiektu:

struga

Klasa toponimu:

hydronimy

SENGŚ:

tom 17, strona 30

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: p. dopł. Lisiego Rowu, Budkowiczanka, Stobrawa, Odra

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Bachorza 1998 HydroMp50 (M-33-48-B)
Bachorza 1983 HO 52
Bachorza 1951 R s.v.
Bachorza 1951 MP51 62
Bachorza (dopł. Budkowiczanki) 2006 Hydronimy I/1 3