BACHORZA(1) |
Bachorza1

  • SENGŚ tom 17, strona 30

Nazwa:

Forma podstawowa: Bachorza

Dopełniacz: -rzy

Klasa toponimu:

hydronimy

Charakterystyka obiektu:

struga

Atrybuty obiektu:

dług. 12,53 km

Lokalizacja:

Lokalizacja opisowa: p. dopł. Lisiego Rowu, Budkowiczanka, Stobrawa, Odra (wypływa na płn. od wsi Kup, płynie przez wieś Lubienia, uchodzi na płn. od przys. Kabachy, gm. Popielów, pow. opol., opol.)

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Bachorza 1951 MP51 62
Bachorza 1951 R s.v.
Bachorza 1983 HO 52
Bachorza 1998 HydroMp50 (M-33-48-B)
Bachorza (dopł. Budkowiczanki) 2006 Hydronimy I/1 3

    Etymologia:

  • N. topogr. Bachorza : bachorza ‛błotnista nizina, mokradło, trzęsawisko’ SJP I 287.