BÄCHEL(1) |
Bächel1

  • SENGŚ tom 1, strona 17

Nazwa:

Forma podstawowa: Bächel

Dopełniacz: Baber Wasser

Warianty nazw Kacza (oficjalna, polski)

Klasa toponimu:

hydronimy

Charakterystyka obiektu:

rzeka

Lokalizacja:

Lokalizacja opisowa: dorz. Bobru, Odra

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
1951 R I s.v.