BÄCHEL(1) |
Bächel1

Nazwa:

Forma podstawowa: Bächel

Dopełniacz: Baber Wasser

Klasa toponimu:

hydronimy

Charakterystyka obiektu:

rzeka

Atrybuty obiektu:

rz., Bobru, Odra

SENGŚ:

tom 1, strona 17

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: Bobru, Odra

Etymologia:

[]