BABULA(1) |
Babula1

Nazwa:

Forma podstawowa: Babula

Dopełniacz: -li

Charakterystyka obiektu:

struga

Klasa toponimu:

hydronimy

SENGŚ:

tom 17, strona 30

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: p. dopł. Kamiennego Rowu, Kamienny Potok, Szprotawa, Bóbr, Odra

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Babula 1983 HO 86
Babula 1951 R s.v.
Babula 1951 MP51 62