BABULA(1) |
Babula1

  • SENGŚ tom 17, strona 30

Nazwa:

Forma podstawowa: Babula

Dopełniacz: -li

Klasa toponimu:

hydronimy

Charakterystyka obiektu:

struga

Lokalizacja:

Lokalizacja opisowa: p. dopł. Kamiennego Rowu, Kamienny Potok, Szprotawa, Bóbr, Odra (płynie w zach. części Przemkowskiego Parku Krajobrazowego, przez Biernatów, gm. Szprotawa, pow. żag., lubus., a uchodzi na płn.-zach. od niego)

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Babula 1951 MP51 62
Babula 1951 R s.v.
Babula 1983 HO 86

    Etymologia:

  • Nowa n. powojenna (bez n. niem.) Babula : baba w funkcji metaforycznej. Wyr. baba często używany w nazewnictwie geograficznym.