BABNIAK(1) |
Babniak1

Nazwa:

Forma podstawowa: Babniak

Dopełniacz: -a

Charakterystyka obiektu:

pole

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

SENGŚ:

tom 1, strona 17

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne woj. rac.(1970)

Lokalizacja opisowa: rac.