BABLUNKA(1) |
Bablunka1

Nazwa:

Forma podstawowa: Bablunka

Dopełniacz: -i

Charakterystyka obiektu:

parcela

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

SENGŚ:

tom 1, strona 16

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne woj. opol.,(1970)

Lokalizacja opisowa: Chmielowice, opol.,