BABIA STRUGA(1) |
Babia Struga1

  • SENGŚ tom 17, strona 29

Nazwa:

Forma podstawowa: Babia Struga

Dopełniacz: -biej -gi

Warianty nazw Brand Graben (oficjalna, niemiecki), Otterfluss Graben (oficjalna, niemiecki)

Klasa toponimu:

hydronimy

Charakterystyka obiektu:

potok

Lokalizacja:

Lokalizacja opisowa: l. dopł. Czarnej Wody, Kaczawa, Odra (wypływa w okolicy stawów Paulinki Drugie na zach. od kol. Brzozy, uchodzi na wsch. od wsi Rokitki między Chojnowem a Chocianowem, gm. Chojnów, pow. leg., dlnśl.)

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Brand Gr., Otterfluss Gr. (gb.) 1899 MBl 4661
Brand Gr., Otterfluß-Gr. (gb.) 1933 MBl 4661
Babia Struga, niem. Otterfluss Gr. = Brand Gr. 1951 MP51 62
Babia Struga // Otterfluss Graben a. Brand Graben 1983 HO 65

    Etymologia:

  • Pierw. n. niem. o podwójnej n.: 1. Brand Graben ‛rów, potok przepływający przez pogorzelisko’ (por. der Brand ‛pożar, wypalanie’, der Graben ‛rów, potok, rzeczka’); możliwe też, że nazwa oznacza wartki potok, uderzający o brzegi, por. niem. branden ‛uderzać, rozbijać się’; 2. Otterfluss Graben ‛żmijowy potok, rzeka’ (por. die Otter ‛żmija’, der Fluss ‛rzeka’, der Graben ‛rów, potok’). Niem. Otterfluss wskazuje na n. metaforyczną, tj. ‛złośliwa, gryząca brzegi rzeka’. Chrzest pol. Babia Struga nie nawiązuje do n. niem., por. częste na Śląsku n. m. i ter. z członem Otter-(SNGŚ IX 113).