BABIA GÓRA(9) |
Babia Góra5

Nazwa:

Forma podstawowa: Babia Góra

Dopełniacz: -ej -y

Warianty nazw Babi Bora (dialektyczna, polski, gw.), Babi Góra (dialektyczna, polski, gw.)

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

Charakterystyka obiektu:

pole

Atrybuty obiektu:

pole

SENGŚ:

tom 1, strona 15

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. rac. (1970)

Lokalizacja opisowa: rac.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 43-07/08

Etymologia:

['III — bardzo częste określenia nazewnieze kopiastych wzniesień.']