BABIA GÓRA(9) |
Babia Góra5

Nazwa:

Forma podstawowa: Babia Góra

Dopełniacz: -ej -y

Warianty nazw Babi Góra, Babi Bora

Charakterystyka obiektu:

pole

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

SENGŚ:

tom 1, strona 15

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne woj. rac.(1970)

Lokalizacja opisowa: rac.