BABIA GÓRA(9) |
Babia Góra5

  • SENGŚ tom 1, strona 15

Nazwa:

Forma podstawowa: Babia Góra

Dopełniacz: -ej -y

Warianty nazw Babi Bora (dialektalna, polski, gw.), Babi Góra (dialektalna, polski, gw.)

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

Charakterystyka obiektu:

pole

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne: pow. rac. (1970)

Lokalizacja opisowa: rac.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 43-07/08

    Etymologia:

  • ['III — bardzo częste określenia nazewnieze kopiastych wzniesień.']