BABIA GÓRA(9) |
Babia Góra3

Nazwa:

Forma podstawowa: Babia Góra

Dopełniacz: -ej -y

Charakterystyka obiektu:

osiedle

Klasa toponimu:

ojkonimy

SENGŚ:

tom 1, strona 15

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne woj. ryb.(1970)

Lokalizacja opisowa: ryb.