BABA(8) |
Baba6

Nazwa:

Forma podstawowa: Baba

Dopełniacz: -y

Charakterystyka obiektu:

pole

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

SENGŚ:

tom 1, strona 15

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne woj. opol.,(1970)

Lokalizacja opisowa: Pokój, opol.,