BABA(8) |
Baba6

Nazwa:

Forma podstawowa: Baba

Dopełniacz: -y

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

Charakterystyka obiektu:

pole

Atrybuty obiektu:

SENGŚ:

tom 1, strona 15

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. opol. (1970)

Lokalizacja opisowa: m. Pokój, opol.

Etymologia:

['I 1 — cf. baba, wyraz często używany w nazewnictwie geograficznym (n. g.) w funkcji metaforycznej; cf. też n. m. i rz. oraz liczne composita: Babidól itp.']