BABA(8) |
Baba1

  • SENGŚ tom 1, strona 15

Nazwa:

Forma podstawowa: Baba

Dopełniacz: -y

Warianty nazw Schwiebener Wasser (oficjalna, niemiecki), Świbska Woda (alternatywna, polski, też)

Klasa toponimu:

hydronimy

Charakterystyka obiektu:

rzeka

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne: pow. gliw. (1970)

Lokalizacja opisowa: dorz. Małej Panwi, gliw.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 01-32/33 (MP 5476)
Baba 1880 SG I 65

    Etymologia:

  • I 1 — cf. baba, wyraz często używany w nazewnictwie geograficznym (n. g.) w funkcji metaforycznej; cf. też n. m. i rz. oraz liczne composita: Babidól itp.