AUSGESPANN(1) |
Ausgespann1

Nazwa:

Forma podstawowa: Ausgespann

Charakterystyka obiektu:

przełęcz

Klasa toponimu:

oronimy

SENGŚ:

tom 1, strona 14

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: 791 m, Lasocki Grzbiet, Sudęty Zach.