AUGUSTÓW(2) |
Augustów2

Nazwa:

Forma podstawowa: Augustów

Dopełniacz: -towa

Charakterystyka obiektu:

przysiółek wsi

Klasa toponimu:

ojkonimy

Atrybuty obiektu:

przys. wsi Giebułtów

SENGŚ:

tom 17, strona 28

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Mirsk, pow. lwów., woj. dlnśl.(2016)

Lokalizacja opisowa: Mirsk, lwów., dlnśl.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Augustenthal 1761 SGTS 2/1 87
Augustthal 1887 Glex87 298
Augustthal 1908 SOV08 8
Augustthal 1941 SOV41 16
Augustów 1948 MP48 78
1951 R s.v.
Augustów 1967 PRL 25
2013 DzU13 poz. 200

Etymologia:

Nowa n. pol. Augustów tłumaczy n. niem. Augustthal ‛dolina Augusta’, por. das Tal ‛dolina’, im. niem. August.