ASFALTÓWKA(1) |
Asfaltówka1

Nazwa:

Forma podstawowa: Asfaltówka

Dopełniacz: -i

Charakterystyka obiektu:

droga

Klasa toponimu:

hodonimy

Atrybuty obiektu:

droga

SENGŚ:

tom 1, strona 13

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: biel., gm. Kamienica

Etymologia:

['II 1 — cf. gw. asfaltówka ‛szeroka droga asfaltowa’.']