ANTOSZKA(1) |
Antoszka1

Nazwa:

Forma podstawowa: Antoszka

Dopełniacz: -ki

Warianty nazw Jantośka

Charakterystyka obiektu:

przysiółek wsi

Klasa toponimu:

ojkonimy

SENGŚ:

tom 17, strona 28

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Walce, pow. krap., woj. opol.(2016)

Lokalizacja opisowa: Walce, krap., opol.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Antonien Kolonie 1936 AOrt
Antoschka 1913 SOV13 6
Antoszka 1996 MP96 79 poz. 713
Antoszka 2013 DzU13 poz. 200
Jantośka 1949 MP49 29
Jantośka 1980 Wyk I 627
Kolonie Antoschka 1887 Glex87 448