ANTOSZKA(1) |
Antoszka1

  • SENGŚ tom 17, strona 28

Nazwa:

Forma podstawowa: Antoszka

Dopełniacz: -ki

Warianty nazw Jantośka (alternatywna, polski), Antonien Kolonie (oficjalna, niemiecki), Antoschka (oficjalna, niemiecki)

Klasa toponimu:

ojkonimy

Charakterystyka obiektu:

przysiółek wsi

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne: gm. Walce, pow. krap., woj. opol. (2016)

Lokalizacja opisowa: przys. wsi Walce, gm. Walce, pow. krap., opol.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Kolonie Antoschka 1887 Glex87 448
Antoschka 1913 SOV13 6
Antonien Kolonie 1936 AOrt
Jantośka 1949 MP49 29
Jantośka 1980 Wyk I 627
Antoszka 1996 MP96 79 poz. 713
Antoszka 2013 DzU13 poz. 200

    Etymologia:

  • Pierw. n. pamiątkowa Antoszka (zdr. od im. Antonina) zniemczona w postaci graficznejAntoschka. Według H. Borka (BorGŚ 149) podstawą nazwy jest nazw. Antoś od Antoniz przyr.-ka.