ANTOSZKA(1) |
Antoszka1

Nazwa:

Forma podstawowa: Antoszka

Dopełniacz: -i

Charakterystyka obiektu:

przysiółek

Klasa toponimu:

ojkonimy

Atrybuty obiektu:

przys. do wsi Walce

SENGŚ:

tom 1, strona 11

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Walce, woj. krap.,(1970)

Lokalizacja opisowa: Walce, krap.,

Etymologia:

['I 2 — cf. typ dzierż. Adamka, Koszutka.']