ANTONIOWIEC(1) |
Antoniowiec1

Nazwa:

Forma podstawowa: Antoniowiec

Dopełniacz: -wca

Charakterystyka obiektu:

kolonia miasta

Klasa toponimu:

ojkonimy

SENGŚ:

tom 1, strona 11

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne woj. kat.(1991)

Lokalizacja opisowa: kat.