ANNA(1) |
Anna1

Nazwa:

Forma podstawowa: Anna

Dopełniacz: Anny

Warianty nazw Anahof (przejściowa)

Klasa toponimu:

ojkonimy

Charakterystyka obiektu:

część wsi

Atrybuty obiektu:

SENGŚ:

tom 17, strona 27

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Koszęcin, pow. lubl., woj. śl. (2016)

Lokalizacja opisowa: cz. wsi Strzebiń, Koszęcin, lubl., śl.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Annahof 1913 SOV13 5
Anna 1967 PRL 20

Etymologia:

Niem. n. pamiątkowa Annahof ‛dwór Anny’ została przetłumaczona jako Anna.