ANDZIOŁÓWKA(2) |
Andziołówka2

Nazwa:

Forma podstawowa: Andziołówka

Dopełniacz: -i

Charakterystyka obiektu:

góra

Klasa toponimu:

oronimy

Atrybuty obiektu:

g. w Istebnej

SENGŚ:

tom 1, strona 10

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne woj. ciesz.(1970)

Lokalizacja opisowa: ciesz.

Etymologia:

['II 2 — cf. n. os. Andzieł, Andziełek, czes. anděl ‛anioł’. Typ dzierż. Adamówka, Antonówka.']