ANDRZEJÓW(1) |
Andrzejów1

Nazwa:

Forma podstawowa: Andrzejów

Dopełniacz: -owa

Klasa toponimu:

ojkonimy

Charakterystyka obiektu:

przysiółek

Atrybuty obiektu:

przys. do m. Pawonków

SENGŚ:

tom 1, strona 10

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. lubl. (1970)

Lokalizacja opisowa: lubl.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Andreasthal 1783 Z II 151
Andrzejów 1967 PRL 19

Etymologia:

[]