ANDRZEJÓW(1) |
Andrzejów1

Nazwa:

Forma podstawowa: Andrzejów

Dopełniacz: -owa

Charakterystyka obiektu:

przysiółek do miasta

Klasa toponimu:

ojkonimy

Atrybuty obiektu:

przys. do m. Pawonków

SENGŚ:

tom 1, strona 10

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne woj. lubl.(1970)

Lokalizacja opisowa: lubl.

Etymologia:

[]