ANDRUSZE(1) |
Andrusze1

Nazwa:

Forma podstawowa: Andrusze

Dopełniacz: -ów

Warianty nazw Zludrasze (potoczna)

Klasa toponimu:

ojkonimy

Charakterystyka obiektu:

przysiółek

Atrybuty obiektu:

przys. Jaworzynki

SENGŚ:

tom 1, strona 10

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. ciesz. (1970)

Lokalizacja opisowa: ciesz.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM

Etymologia:

['II 5 — cf. Andrusz n. os., Andrasz ⦤ łac. Andreas, niem. Andres.']