ANACHÓW(1) |
Anachów1

  • SENGŚ tom 17, strona 27

Nazwa:

Forma podstawowa: Anachów

Dopełniacz: -owa

Warianty nazw Kolonia Świętej Anny (oficjalna, polski, do 2003 r.), Anachów (przejściowa, polski), Dwór Anny (przejściowa, polski), Annahof (oficjalna, niemiecki)

Klasa toponimu:

ojkonimy

Charakterystyka obiektu:

przysiółek wsi

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne: gm. Głogówek, pow. prud., woj. opol. (2016)

Lokalizacja opisowa: przys. wsi Kazimierz, gm. Głogówek, pow. prud., opol.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Annenvorwerk 1825 Mut VI 406
Annenvorwerk 1845 K45 9
Anna-Vorwerk 1886 OET 108
Annahof 1913 SOV13 5
Annahof 1941 SOV41 12
Anachów 1945 URM 72-94 (MP 5773)
Kolonia Świętej Anny 1948 MP48 59
1951 R s.v.
Kolonia Świętej Anny 1967 PRL 496
Kolonia Świętej Anny 1981 Wyk II 129
Annachów 2003 DzU03 229 poz. 2288
Anachów 2013 DzU13 poz. 200

    Etymologia:

  • Nowa n. pol. Anachów, ustalona urzędowo przez Komisję URM, nawiązuje częściowo do niem. n. Annenvorwerk (‛folwark Anny’) → Annahof (‛dwór, majątek Anny’), por. das Vorwerk ‛folwark’, der Hof ‛dwór, majątek’, im. niem. Anne = pol. Anna.