AMERYKA(24) |
Ameryka21

Nazwa:

Forma podstawowa: Ameryka

Dopełniacz: -i

Charakterystyka obiektu:

przysiółek do miasta

Klasa toponimu:

ojkonimy

SENGŚ:

tom 1, strona 9

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne woj. lubl.(1970)

Lokalizacja opisowa: lubl.