AMERYKA(24) |
Ameryka15

Nazwa:

Forma podstawowa: Ameryka

Dopełniacz: -i

Charakterystyka obiektu:

pole

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

SENGŚ:

tom 1, strona 9

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne woj. ryb.(1970)

Lokalizacja opisowa: ryb.